De Eetbare Stad

Na de lancering van het IPCC rapport van afgelopen augustus heeft er geen spoeddebat plaatsgevonden en is de klimaattop van november niet naar voren gehaald. We kunnen er wel vanuit gaan dat de klimaatdoelen die nodig zijn om gewenste resultaten te boeken niet door overheden worden behaald. Om klimaatverandering aan te pakken is er een collectieve ambitie nodig. Door je aan te sluiten bij een burgerinitiatief kan je je inzetten voor een beter klimaat en kan je druk zetten op overheden en ze vertellen dat er iets moet worden veranderd. 

De Eetbare Stad. 

De Eetbare Stad is een groep actieve inwoners die zich inzetten voor de bevordering van de biodiversiteit in de gemeente Bergen op Zoom. We zoeken de samenwerking met andere inwoners en organisaties om de leefomgeving aantrekkelijker te maken, door kleurrijk en smakelijk groen een plek te geven in de openbare ruimte en in tuinen. Met verschillende projecten zorgen we voor meer bloeiende planten, bomen en struiken, voor zowel dieren als mensen. Het planten, beleven en eten uit de stadsnatuur zetten we in als sociale verbinder tussen bewoners in de wijk. We dragen bij aan bewustwording rondom klimaatveranderingen en natuureducatie om toekomstige generaties een bestendige buurt te bieden. Door out of the box te denken dagen we de gemeente uit om een faciliterende rol hierin te spelen.

Waarvoor kun je ons benaderen? 

Wij adviseren, inspireren en realiseren eetbaar groen in de gemeente Bergen op Zoom. Weten wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op door te mailen naar deeetbarestad@gmail.com